Můj příběh

Photo

O mně

Pavel Trantina studoval historii a politologii na FF UK v Praze. Politický analytik v Kanceláři prezidenta republiky (1996-2002), zahraniční zpravodaj Junáka – svazu skautů a skautek ČR (1998-2008, po většinu času jako dobrovolník), předseda České rady dětí a mládeže (2004-2007), ředitel odboru pro záležitosti EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, zodpovědný za přípravu CZ PRES tamtéž (2007-2009), koordinátor uznávání neformálního vzdělávání v projektu Klíče pro život (2010-2011).
Člen Evropského hospodářského a sociálního výboru od 2006, místopředseda jeho Skupiny III. V současnosti manažer projektů a spolupráce s EU v České radě dětí a mládeže a nezávislý konzultant. Od února 2013 první předseda Evropské aliance pro dobrovolnictví.

Můj příběh

TZ

Mé veřejné působení  je od počátku spojeno s neziskovým sektorem, kde jsem začínal jako skautský vedoucí. Evropskou unií se profesně zabývám prakticky již od roku 1998, kdy jsem se stal zahraničním zpravodajem Junáka – svazu skautů a skautek ČR a později členem představenstva, místopředsedou a nakonec předsedou České rady dětí a mládeže. Ty jsem také zastupoval na mezinárodních fórech (což činím, v různých funkcích, dodnes). Coby dlouholetý dobrovolník jsem od února 2013 rovněž předsedou nově vzniklé Evropské aliance pro dobrovolnictví, mezinárodní neziskové organizace, která usiluje o lepší podmínky pro dobrovolníky a organizace s nimi pracující.

Už osmým rokem jsem členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, jenž mj. Evropského parlamentu radí ve věcech evropské politiky a legislativy. Mám tak už nyní vliv na evropskou politiku – stanoviska, která jsem za EHSV zpracovával na témata vzdělávání, nezaměstnanosti mladých lidí a dobrovolnictví, našla velmi dobrou odezvu u Evropské komise i parlamentu.

Studoval jsem historii a politologii na FF UK v Praze. Už během studií jsem po šest let působil jako politický analytik v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla – a jsem dodnes hrdým „pravdoláskařem“. V letech 2007-2009 jsem řídil odbor pro záležitosti EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsem zodpovídal mj. za přípravu Českého předsednictví v Radě EU – a kromě koordinace jsem také v Radě předsedal jedné z pracovních skupin. Poté jsem se jako koordinátor věnoval své vášni – uznávání neformálního vzdělávání v projektu Klíče pro život (2010-2011).
V současnosti jsem manažerem projektů a spolupráce s EU v České radě dětí a mládeže a (dobrovolným) předsedou správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara.