Dobrý den, jsem

Pavel Trantina

"Nesmíme dopustit, aby přestal fungovat základní princip občanské společnosti - aktivní občanství, svobodné sdružování a názorová pluralita."

Jsem českobudějovický rodák

a srdcem Evropan, duší skaut už 30 let, zástupce českého neziskového sektoru a aktivní občanské společnosti v EU. V Evropském hospodářském a sociálním výboru radím od roku 2006 Evropskému parlamentu, komisi a radě.

Témata, kterým se věnuji

Vzdělání a mládež

Usiluji o lepší uznávání tzv. neformálního vzdělávání - děje se mimo školu a rozvíjí v dnešní době tolik důležité “soft skills”, jako jsou týmová spolupráce, kritické myšlení, jazyky, multikulturní povědomí, empatie a smysl pro vlastní iniciativu a zodpovědnost. Dlouhodobě připomínkuji evropské programy jako Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity a ty, které podporují zaměstnanost mladých lidí.

Více informací →

Digitální svět

Mnoho let se v EHSV zabývám digitální agendou a upozorňuji instituce EU na nutnost bránit svobodný internet, především síťovou neutralitu. Zasazuji se o možnosti užívání svobodného softwaru jak pro osobní potřeby, tak pro vzdělávání, a dále třeba využití ICT a otevřených vzdělávacích zdrojů při výuce. 

Více informací →

Občanská společnost

Občanská společnost, kterou prosazoval náš prezident Václav Havel, v posledních letech čelí v mnoha částech světa i Evropy nebývalým tlakům a perzekuci. Proto monitoruji situaci v zemích EU, přenáším problematiku na úroveň institucí EU, kde ji můžeme lépe a účinněji řešit, a aktivně pomáhám neziskovým organizacím v postižených zemích.

Více informací →

Boj s dezinformacemi

V posledních letech mému snažení dominuje boj s dezinformacemi. Už od roku 2014 spravuji FB stránku Ten zlý Brusel, kde vyvracím mýty o fungování EU. A od roku 2018 se v rámci EHSV specializuji na boj s dezinformacemi především ruské provenience, například formou podpory East StratCom Task Force či spoluprací s komunitami fact-checkerů.

Více informací →

Podporuji

A snažím se tím inspirovat další, třeba právě vás

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Foglarovy knížky mě v dětství neskutečně ovlivnily a chci, aby kladně působily i na další generace. Jsem pravidelným finančním přispěvatelem a ve své závěti jsem nadaci odkázal část svého majetku.

Adopce na dálku

Osobně jsem v Ugandě i Indii viděl, jak tamním dětem pár tisíc korun ročně zněkolikanásobí životní šance. Nejen proto jsem rád, že můj “adoptivní syn” ve škole dobře prospívá.

Paměť národa

Naši minulost bychom měli dobře znát a vzít si z ní ponaučení. Nesmíme zapomínat na zrůdnost komunistického režimu.

Amnesty International

Uvědomuji si, že jsme zodpovědní za široký svět kolem nás a dodržování lidských práv v něm. V České republice s tím máme silnou zkušenost a nikdy nevíme, kdy budeme opět potřebovat pomoc my samotní.

Milion chvilek pro demokracii

Jsem proti kumulaci moci v rukou oligarchů. Bez osobního úsilí a přičinění každého z nás ale situaci v naší zemi k lepšímu nezměníme.

Centrum Bazalka

Věřím, že každý má právo na plnohodnotný a šťastný život. Svým přičiněním bych k tomu rád dopomohl dětem s hendikepem v mých rodných Budějovicích.

Neovlivní a Deník N

Nezávislá žurnalistika je v našem bytostném zájmu, protože i díky těmto příslovečným “hlídačům demokracie” můžeme chránit naše svobody a bojovat s korupcí.

Forum 2000

Každý rok se snažím účastnit diskusí o aktuálních tématech a se zajímavými osobnostmi. Za tímto živým odkazem Václava Havla navíc stojí skvělý tým.

Cena Global Teacher Prize Czech Republic

Protože skvělí učitelé a kvalitní vzdělávání jsou naší nadějí. Jsem rád, že díky mé podpoře může vítěz/ka poznávat, jak se vyučuje v zahraničí.

Rekonstrukce státu

Cením si snah této nevládní iniciativy o větší transparentnost rozhodování politiků a jejich hospodaření s našimi daněmi.

Podívejte se můj na Instagram

Napište mi zprávu

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů