Dobrý den, jsem

Pavel Trantina

„Ten, koho Babiš nechtěl v Bruselu",

 

ale on se nedá a stále usiluje o to, aby se česká občanská společnost zapojovala

do té evropské.  

Jsem českobudějovický rodák

a srdcem Evropan, duší skaut už 33 let, dlouholetý zástupce českého neziskového sektoru a aktivní občanské společnosti v EU. V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsem 14 let radil Evropskému parlamentu, komisi a radě, a i dnes působím občas v Bruselu jako expert na některá témata.

Témata, kterým se věnuji

Vzdělání a mládež

Usiluji o lepší uznávání tzv. neformálního vzdělávání - děje se mimo školu a rozvíjí v dnešní době tolik důležité “soft skills”, jako jsou týmová spolupráce, kritické myšlení, jazyky, multikulturní povědomí, empatie a smysl pro vlastní iniciativu a zodpovědnost. Dlouhodobě připomínkuji evropské programy jako Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity a ty, které podporují zaměstnanost mladých lidí.

Více informací →

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je mou samotnou podstatou, jsem dobrovolníkem od počátku 90. let. A proto se zasazuji o to, aby ostatní dobrovolníci a organizace, které s nimi pracují, měli dobré podmínky a podporu pro svou činnost. I proto jsem se stal prvním předsedou Evropské aliance pro dobrovolnictví a v roce 2022 převzal čestný titul Evropského ambasadora dobrovolnictví.   

Více informací →

Občanská společnost

Občanská společnost, kterou prosazoval náš prezident Václav Havel, v posledních letech čelí v mnoha částech světa i Evropy nebývalým tlakům a perzekuci. Proto monitoruji situaci v zemích EU, přenáším problematiku na úroveň institucí EU, kde ji můžeme lépe a účinněji řešit, a aktivně pomáhám neziskovým organizacím v postižených zemích.

Více informací →

Boj s dezinformacemi

V posledních letech mému snažení dominuje boj s dezinformacemi. Už od roku 2014 spravuji FB stránku Ten zlý Brusel, kde vyvracím mýty o fungování EU. A od roku 2018 se v rámci EHSV specializuji na boj s dezinformacemi především ruské provenience, například formou podpory East StratCom Task Force či spoluprací s komunitami fact-checkerů.

Více informací →

Podporuji

A snažím se tím inspirovat další, třeba právě vás

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Foglarovy knížky mě v dětství neskutečně ovlivnily a chci, aby kladně působily i na další generace. Jsem pravidelným finančním přispěvatelem a ve své závěti jsem nadaci odkázal část svého majetku.

Adopce na dálku

Osobně jsem v Ugandě i Indii viděl, jak tamním dětem pár tisíc korun ročně zněkolikanásobí životní šance. Nejen proto jsem rád, že můj “adoptivní syn” ve škole dobře prospívá.

Paměť národa

Naši minulost bychom měli dobře znát a vzít si z ní ponaučení. Nesmíme zapomínat na zrůdnost komunistického režimu.

Amnesty International

Uvědomuji si, že jsme zodpovědní za široký svět kolem nás a dodržování lidských práv v něm. V České republice s tím máme silnou zkušenost a nikdy nevíme, kdy budeme opět potřebovat pomoc my samotní.

Centrum Bazalka

Věřím, že každý má právo na plnohodnotný a šťastný život. Svým přičiněním bych k tomu rád dopomohl dětem s hendikepem v mých rodných Budějovicích.

Rekonstrukce státu

Cením si snah této nevládní iniciativy o větší transparentnost rozhodování politiků a jejich hospodaření s našimi daněmi.

Pavel Trantina

Napište mi zprávu

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů