Občanská společnost

“Jen společnost svobodná, vzdělaná a hodnotově pevná je skutečně demokratická.
K tomu potřebuje husté předivo organizací, které ji v tom podporují.”

Právě skauting mě přivedl k většímu zájmu o veřejné dění. Je totiž školou praktické demokracie - ta začíná už u řízení oddílu, kde dostávají všichni šanci spolurozhodovat a učí se odpovědnosti za sebe i druhé. Mě osobně to později vedlo k větší angažovanosti ve studentské samosprávě na fakultě.

Dělejme svět lepším

Už dvacet let jsem zapojen do činnosti České rady dětí a mládeže, které jsem i předsedal a od roku 2006 ji zastupuji v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu. Tam spolu s dalšími zástupci zaměstnavatelů, odborářů a dalších organizací občanské společnosti včetně neziskovek připomínkuji evropskou legislativu a politiku, aby podporovala aktivní lidi a jejich organizace a nebránila nikomu v uskutečňování jejich snů a vizí.

Aktivní občanství nám totiž pomáhá zespodu měnit to, na co je stát krátký nebo kde nejeví zájem. Je třeba, abychom svým přičiněním a pílí neustále zlepšovali prostor, kde žijeme a díky tomu i celou společnost. Ať už se jedná o lavičky v parku, pomoc starším, sbírku na lidi v nouzi, oživení města sousedským obědem či jinými kulturními a sportovními akcemi, vždy se najde něco, co můžeme pro své okolí udělat.

Stejně jako zlepšování nejbližšího okolí, je ale důležitá i péče o společnost jako celek. A tady mají nezastupitelnou roli vzdělávací organizace, svobodná média a hlavně organizace hlídající svobodu slova, práva občanů, transparentnost vládnutí a fungování demokracie jako takové. Řadu z nich se snažím podporovat finančně.

Občanské svobody

musíme neustále bránit

Občanská společnost, kterou prosazoval náš prezident Václav Havel, čelí v posledních letech v mnoha částech světa i Evropy nebývalým tlakům a persekuci. Jako aktivní člen skupiny, která se v Bruselu zabývá základními právy a vládou práva, se účastním také studijních cest do zemí, kde je tlak už neúměrný, a podporuji tak tamní organizace a instituce, které se tomu tlaku vzpírají.

Ze situace v zahraničí si můžeme vzít ponaučení u nás doma. Je třeba být ostražití a bránit pluralitu a liberální demokracii, jak to jen jde. Nesmíme dopustit, aby přestal fungovat základní princip fungování občanské společnosti - aktivní občanství, svobodné sdružování a názorová pluralita vyjádřená na místní i celostátní úrovni.

Dnešní politický populismus si mimo jiné udělal terč z neziskovek a očerňuje jejich činnost. Tím bohužel útočí i na občanskou společnost, neboť občanské aktivity jsou často vykonávány právě pod hlavičkou různých druhů neziskových organizací. Naštěstí vykrystalizovala spousta nápadů, jak zvýšit povědomí o jejich smysluplné práci. Na jejich šíření se snažím sám pracovat doma i na úrovni EU, protože zvyšování důvěry v občanskou společnost a její schopnosti bránit hodnoty lidských práv a vlády práva, je pro udržení liberální demokracie klíčové.

Pavel Trantina

Napište mi zprávu

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů