Přečtěte si můj příběh 

“Díky skautingu jsem začal objevovat Evropu a svět a zjišťovat, že bez vlastního přičinění a havlovského přijetí odpovědnosti za svět ho dál neposuneme.”

Pavel Trantina

*13. 11. 1975, České Budějovice

Jsem bývalým českým zástupcem v Evropském hospodářském a sociálním výboru (2006-2020) a nyní jeho expertem na některá témata. V minulosti jsem byl předsedou České rady dětí a mládeže (2004-2007), zahraničním zpravodajem Junáka - českého skauta (1998-2008), ředitelem odboru pro mládež MŠMT (2007-2009) a analytikem v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla (1996-2002).

Pavel Trantina na náměstí

Studijní léta

Jsem českobudějovický rodák a od mládí jsem se věnoval nejprve závodnímu plavání, od roku 1990 dodnes pak především skautingu. Vystudoval jsem na gymnáziu Česká ul. a pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy oborem historie-politiologie, který jsem ale v 5. ročníku nedokončil. Na fakultě jsem byl členem Studentské rady a místopředsedou akademického senátu, spoluzaložil jsem Politologický klub.

Ještě během studií jsem začal v roce 1996 pracovat jako stážista v Analytickém odboru Kanceláře prezidenta republiky. Na částečný úvazek jsem strávil ve službách Václava Havla v Politickém odboru více než 6 let.

Mé první pracovní zkušenosti v zahraničí

V roce 1998 jsem byl zvolen do Ústřední rady Junáka a stal se zahraničním zpravodajem. V této převážně dobrovolné funkci jsem zastupoval zájmy největší české skautské organizace vůči zahraničí po dobu 10 let, a to do jara 2008. Podílel jsem se na založení Skautské nadace Jaroslava Foglara a dodnes jsem členem její správní rady.

V roce 1998 jsem se účastnil založení České rady dětí a mládeže, s níž jsem provázán doposud - nejprve jako její zahraniční zmocněnec, člen a místopředseda představenstva a předseda (v letech 2005-2007 uvolněný). Podílel jsem se na přípravách nerealizovaného zákona o mládeži i řady dalších strategických dokumentů ČR i EU ve vztahu k mládeži a dobrovolnictví.

Na evropské úrovni jsem byl v letech 2010-2012 vedoucím skupiny Evropského skautského regionu (WOSM) pro dobrovolnictví. Za evropský skauting  jsem spoluzaložil Evropskou dobrovolnickou alianci a v letech 2013-2017 byl jejím prvním předsedou.

České předsednictví EU

Na období dvou let jsem převzal v roce 2007 funkci ředitele odboru pro evropské záležitosti MŠMT a koordinoval přípravu a průběh Českého předsednictví v Radě EU 2009. Zároveň jsem předsedal Youth Working Party. Poté jsem se jako expert na uznávání výsledků neformálního vzdělávání podílel na projektu Klíče pro život, a i nadále se účastním práce na Národní soustavě kvalifikací.

Pavel Trantina má práce v EHSV

Má práce v Evropském
hospodářském a sociálním výboru

Za Českou radu dětí a mládeže jsem byl v roce 2006 poprvé jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, poradní instituce Evropské komise, parlamentu a rady. Mezi lety 2015 a 2018 jsem předsedal jeho Sekci pro zaměstnanost, sociální záležitosti a občanství, od května 2018 jsem byl místopředsedou Skupiny III - Různorodá Evropa, kde jsem se mimo jiné specializoval na programy jako Erasmus+ nebo Záruka pro mládež. Ačkoli si mě české neziskovky v roce 2020 znovu zvolily za svého reprezentanta, Andrej Babiš mě v Bruselu vyměnil za šéfa svých poradců. I tak jsem stále s "Bruselem" v expertním kontaktu. 

Současnost

V současnosti jsem zpět v Praze. Pracuji jako asistent poslanců Hnutí STAN, dobrovolničím v několika neziskových organizacích a příležitostně překládám odborné texty z angličtiny a francouzštiny. Také se jako národní expert účastním evaluací některých programů EU. Jsem místopředsedou Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kde usiluji o to, aby i náš neziskový sektor svými zkušenostmi a kontakty přispíval k našemu plnohodnotnému členství v Evropské unii.

Pavel Trantina

Napište mi zprávu

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů