Dobrovolnictví

"Hodnota dobrovolníků není v tom, že by byli bezcenní, ale protože je nelze dostatečně docenit."

Dobrovolnictví pomáhá společnosti a rozvíjí samotné dobrovolníky. Hodnota dobrovolníků není v tom, že by byli bezcenní, ale protože je nelze dostatečně docenit. To mi kdysi řekla jedna irská kamarádka a já si na to často vzpomínám. A snažím se o to, aby dobrovolníci doceněni byli.

Uznání hodnoty dobrovolnictví

Od počátku svého působení v Evropském hospodářském a sociálním výboru jsem usiloval o to, aby se dobrovolnickému úsilí dostávalo dostatečné pozornosti. V několika svých stanoviscích jsem se věnoval jeho různým aspektům - dovednostem při něm získaným, evropským programům jako je Evropský sbor solidarity, nebo měření dobrovolnictví. Výrazně jsem se angažoval v Evropském roce dobrovolnictví 2011 a v projektu České rady dětí a mládeže SAFE, který přinesl mezinárodní metodiku měření dobrovolnictví do českého prostředí.

Dobré podmínky pro dobrovolnictví

V návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví, během něhož jsem koordinoval jednu ze šesti pracovních skupin koalice evropských nevládek, jsme s těmi největšími dobrovolnickými sítěmi založili Evropskou alianci pro dobrovolnictví a já se ujal jejího řízení. Snažili jsme se působit na evropské instituce, zejména na Evropský parlament, aby odstraňovaly překážky, které na úrovni EU a v členských státech stále existují. 

Pavel Trantina a digitalizace

Propagace dobrovolnictví

Centrum evropského dobrovolnictví uznalo v roce 2022 mou dosavadní činnost v propagaci dobrovolnictví tím, že mi nabídlo čestný titul Evropského ambasadora dobrovolnictví. Ujal jsem se ho s cílem prosadit, aby se rok 2025 stal Evropským rokem dobrovolníků. Vyhlášení roku 2025 Evropským rokem dobrovolníků by bylo vhodným projevem úcty k úsilí a významu činnosti dobrovolníků během krize COVID19 a ukrajinské uprchlické krize, kdy bylo zdraví a blahobyt lidí ve vážném ohrožení. Zdůraznilo by to význam dobrovolníků pro podporu zdraví a blahobytu v Evropě a jejich roli při obnově a pro budoucnost Evropy.

Pavel Trantina

Napište mi zprávu

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů