Digitalizace

“Posouvá-li se společnost do digitální dimenze, musí zajistit svobodu také tam. A vzdělávat mladé i starší, jak s touto svobodou dobře zacházet.”

Jsem z generace, která zažila zrod a vzestup digitálních technologií a jejich prostoupení běžným životem každého člověka. A jako jejich aktivnímu uživateli mi není jedno, kam digitální svět kolem nás směřuje.

Svoboda na vlnách internetu

Mnoho let se ve své práci v Evropském hospodářském a sociálním výboru zabývám digitální agendou a upozorňuji na nutnost bránit síťovou neutralitu jako základ pro svobodný internet.

Stačí málo a z nástroje, který neuvěřitelným způsobem posunul naši civilizaci a způsob, jakým sdílíme informace, se stane zlý pán.

Sledování lidí je stejně nepřípustné jako cenzura. Přístup k internetu, obrovskému zdroji informací, propojování lidí a dalších možností, musí být základním právem a samozřejmostí pro každého.

Nové možnosti vzdělávání

To mě vede k dalšímu důležitému bodu. Internet nám dal možnost zjistit si jakoukoliv informaci během několika vteřin. Nekonečné hledání v zaprášených archivech je minulostí. Díky tomu, a spolu s využitím digitálních přístrojů a programů, jsme schopni učit se mnohem efektivněji a rychleji.

Proto se zabývám otevřenými zdroji pro vzdělávání a využití ICT při výuce (jsem spoluautorem stanoviska EHSV k tomuto tématu), digitálními dovednostmi a zasazuji se také o užívání svobodného softwaru.  

Pavel Trantina a digitalizace

Digitální správa věcí veřejných

Na cestách po Evropě se zajímám o to, jak mohou občané efektivně komunikovat s úřady. Vzorem je pro mě stále E-stonsko, jak svou zemi Estonci někdy přezdívají. Často je nám právem kladeno za vzor. Přebujelá byrokracie a zastaralý systém plný papírování a front na úřadech je nejen že neefektivní, ale i zbytečně nákladný.

Je však třeba dodat, že v Estonsku dosáhli téměř stoprocentního využívání digitálních služeb státu v populaci i díky vzdělávacím kampaním, spoluorganizovaných státem a zaměstnavateli, zaměřeným i na ty nejzranitelnější a nejzapadlejší obyvatele. A jsme zpět u vzdělávání a jeho role v dnešním světě - a toho, co bychom měli dělat u nás.

Napište mi zprávu

 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů